Zwiększenie nakładów finansowych na funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej (IW) oraz jej wzmocnienie kadrowe zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Projekt ma być odpowiedzią na problemy trawiące inspekcję, która odczuwa wielki deficyt kadr. Brakuje nie tylko lekarzy weterynarii, ale też pracowników laboratoriów i administracyjnych. Od 2009 r. do 2018 r. liczba pracowników IW spadła o 501 osób (z 6173 do 5672), a liczba zatrudnionych w niej weterynarzy o 329 osób (z 2360 do 2031). Powód? Starsi odchodzą na emeryturę, a młodzi nie chcą pracować za pieniądze, które są im oferowane na start. Zgodnie z tym, co deklaruje samorząd lekarzy weterynarii, w wielu rozpisanych naborach nie wpływa ani jedna oferta.
Oprócz wzmocnienia finansowego i kadrowego IW projekt przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada poprawę skuteczności nadzoru jej organów nad ubojem zwierząt rzeźnych i bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego proponuje wprowadzenie obowiązku nagrywania przez całą dobę obrazu w miejscach wyładunku zwierząt oraz pomieszczeniach do ich ogłuszania i wykrwawiania w rzeźniach.
Projekt zwiększa do 5 tys. zł grzywny nakładane przez IW na podmioty prowadzące rzeźnie lub zakłady przetwórcze za wykroczenia dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Kary w obecnej wysokości (do 500 zł) nie są bowiem dolegliwe dla podmiotów popełniających wykroczenia.
– Każde działania zmierzające do wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej odbieram pozytywnie. Niestety proponowana w projekcie „etatyzacja” – czyli zastąpienie lekarzy prywatnej praktyki, którzy wykonują obecnie pracę w imieniu inspekcji, osobami na etatach – niewątpliwie nie pomoże IW, a jedynie zaburzy funkcjonujący system nadzoru nad ubojem – mówi Witold Katner, rzecznik prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Tłumaczy, że faktyczna poprawa funkcjonowania IW wymaga dodatkowych środków na znaczące podwyżki wynagrodzeń oraz nowe etaty z godziwym wynagrodzeniem. Tym bardziej że liczba jej zadań stale rośnie.
– Inaczej sytuacja będzie się pogarszać, a liczba wakatów lawinowo się zwiększać – ostrzega rzecznik.
Etap legislacyjny
Projekt opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów