Liczba etatów zmalała, ale płace nadal szybko rosną. W efekcie wśród Polaków utrzymuje się wysoki poziom optymizmu konsumenckiego.
Dla części ekonomistów środowe dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące krajowego rynku pracy okazały się rozczarowaniem. W sierpniu zatrudnienie było o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Oczekiwano wzrostu o 2,7 proc.