"W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Rośnie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, czemu towarzyszy spadek stopy bezrobocia. Tendencje te utrzymują się również w pierwszej połowie roku bieżącego i oczekuje się, że niska stopa bezrobocia będzie notowana również w latach kolejnych" - czytamy w uzasadnieniu.

"Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 2,2% w 2019 r. i o 0,5% w 2020 r. W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 7,6% w 2019 r. oraz 6% w 2020 r." - podano także.

Według oczekiwań rządu, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie w tym roku 10 853 tys., a w przyszłym roku - 10 908 tys.