Stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do 5,1% na koniec 2020 roku, następnie spowolni do 4,9%, 4,7% i 4,4% odpowiednio w latach 2021-2023, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Na koniec tego roku oczekiwana stopa bezrobocia to 5,5%.

"W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Rośnie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, czemu towarzyszy spadek stopy bezrobocia. Tendencje te utrzymują się również w pierwszej połowie roku bieżącego i oczekuje się, że niska stopa bezrobocia będzie notowana również w latach kolejnych" - czytamy w uzasadnieniu."Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 2,2% w 2019 r. i o 0,5% w 2020 r. W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 7,6% w 2019 r. oraz 6% w 2020 r." - podano także.Według oczekiwań rządu, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie w tym roku 10 853 tys., a w przyszłym roku - 10 908 tys.