Prawie 150 zł więcej będzie mógł otrzymać co miesiąc funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej będący opiekunem psa służbowego. Tak wynika z najnowszego projektu Ministerstwa Finansów.
Dokument ma znowelizować rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 414). Zgodnie z jego par. 4 jeden z wymienionych w nim dodatków przysługuje za opiekę nad psem służbowym. Resort zauważył jednak, że wizja otrzymania dodatku w obecnej wysokości wcale nie zachęca funkcjonariuszy do podjęcia opieki nad czworonożnym kolegą ze służby. To zaś jest o tyle problematyczne, że w perspektywie najbliższych lat fiskus chce w większym stopniu postawić na wykorzystanie psów w kontrolach. To zaś oznacza, że w 2022 r. w KAS powinno działać 222 celników opiekujących się psami służbowymi (obecnie jest ich 168).
Inwestycja w czworonogi ma się zwrócić, bo dzięki doskonałemu węchowi mogą być one przydatne przy wykrywaniu przestępstw i wykroczeń akcyzowych, np. przemytu wyrobów tytoniowych. Ale niezależnie od tego pomogą też wykryć przemyt środków odurzających czy waluty – uzasadniają projektodawcy.
Dotychczasowy mnożnik kwoty bazowej dodatku do pensji funkcjonariusza, który będzie przewodnikiem psa służbowego, wzrośnie w związku z tym o 0,087 (z 0,116 do 0,203). To oznacza, że otrzyma on co miesiąc ok. 148 zł więcej.
Dodatek w podwyższonej wysokości będzie przy tym wypłacany już w miesiącu, gdy rozporządzenie wejdzie w życie. Podwyżka nie obejmie jednak celników opiekujących się psami, które zostały już wycofane ze służby.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach publicznych