Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. To, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zależy od wymiaru czasu pracy i od stażu pracy.

Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat przysługuje 20 lub 26 dni urlopu. Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat - otrzymuje 20 dni urlopu. Z kolei jeśli zatrudniony jest co najmniej 10 lat - do wykorzystania ma 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Do stażu pracy, od którego zależy to, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, dolicza się okresy nauki w szkołach:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata,
średniej szkole zawodowej - 5 lat,
średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata,
szkole policealnej - 6 lat,
szkole wyższej - 8 lat.
Reklama

Okresy nauki w różnych szkołach nie sumują się

Pracownikom zatrudnionym na części etatu przysługuje odpowiednio pomniejszony wymiar urlopu wypoczynkowego.

Liczba dni urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych na 1/2 etatu, 1/4 etatu, 1/3 etatu:

Jeśli pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego to analogicznie otrzyma on: 10 dni urlopu wypoczynkowego, 5 dni urlopu wypoczynkowego, 7 dni urlopu wypoczynkowego (przysługujące dni ulegają zaokrągleniu)

Jeśli pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego to analogicznie otrzyma on: 13 dni urlopu wypoczynkowego, 7 dni urlopu wypoczynkowego, 9 dni urlopu wypoczynkowego