Może otrzymać go także inna osoba, która przejdzie na urlop macierzyński. Ponadto ma do niego prawo ojciec korzystający z urlopu rodzicielskiego lub ojcowskiego.
ikona lupy />
DGP