Pracodawca prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego, w ramach czego zatrudnia pracowników wykonujących pracę w warunkach biurowych. Czy każdy pracownik pracujący w biurze będzie w tym przypadku zwolniony ze szkoleń okresowych? Czy zwolnieniu będą podlegały również osoby pracujące w serwerowni oraz osoby, które zarządzają projektami – przy uwzględnieniu, że w pracy wykorzystują sprzęt informatyczny i świadczą pracę w pomieszczeniach (a nie na przestrzeni otwartej)?
Zwolnienie ze szkoleń okresowych bhp jest możliwe wyłącznie w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, zakładając, że pracodawca spełnia pozostałe kryteria uprawniające do niezapewniania szkoleń okresowych, o których mowa w przepisach kodeksu pracy. Na potrzeby odstępstw od realizacji takich szkoleń należy też odróżnić pracownika administracyjno-biurowego od świadczącego pracę w biurowych warunkach pracy. I tak w przypadku pracowników serwerowni trudno mówić, że są pracownikami administracyjno-biurowymi. Z kolei osoby zarządzające projektami będą mogły być zwolnione ze szkoleń okresowych tylko wówczas, gdy zarządzanie projektem nie wiąże się z zarządzaniem pracownikami.

Co jest regułą