Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy, która ma zapewnić bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wejdą w skład sieci. Stanie się tak przez ujednolicenie mechanizmów zarządzania finansami, ludźmi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej.
W Polsce działa w tej chwili 111 instytutów badawczych, które są nadzorowane przez 16 ministrów. To wpływa na rozproszenie ich potencjału. Niemal jedna trzecia tych jednostek naukowych osiąga wyższe przychody z najmu nieruchomości niż ze sprzedaży usług związanych z pracami badawczo-rozwojowymi. Podobnie sprawa wygląda z patentami. Aż 32 instytuty (28 proc.) w latach 2009–2015 nie uzyskały ani jednego patentu.
Sieć połączy 37 instytutów (teraz w większości podległych Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii), a także Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Za koordynację działań odpowiadać będzie Centrum Łukasiewicz.
Ustawa realizuje exposé premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiadał stworzenie pomostu między nauką a gospodarką.
Głównym celem działalności sieci będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.
Połączenie instytutów ma wzmocnić także ich pozycję międzynarodową.
Poza rocznymi planami działalności Centrum Łukasiewicz i instytutów będzie również opracowywany wspólny plan działalności dla całej sieci, a także strategie na okres 4 i 10 lat. Nadzór nad działalnością centrum będzie sprawował minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a nad funkcjonowaniem instytutów prezes centrum.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta