Czy za pracę w smogu nalezy się urlop?

07.03.2019, 07:09; Aktualizacja: 07.03.2019, 10:32
Najbardziej kontrowersyjna wydaje się potencjalna możliwość przerzucania na pracodawców kosztów związanych z narażeniem pracowników na taki czynnik szkodliwy, jakim jest smog. To rząd bowiem powinien podejmować działania, aby to zagrożenie wyeliminować lub chociaż znacząco ograniczać. Nakładając więc jakiekolwiek obowiązki na pracodawców, należałoby ustalić sposoby ich rekompensaty.

Najbardziej kontrowersyjna wydaje się potencjalna możliwość przerzucania na pracodawców kosztów związanych z narażeniem pracowników na taki czynnik szkodliwy, jakim jest smog. To rząd bowiem powinien podejmować działania, aby to zagrożenie wyeliminować lub chociaż znacząco ograniczać. Nakładając więc jakiekolwiek obowiązki na pracodawców, należałoby ustalić sposoby ich rekompensaty.źródło: ShutterStock

NSZZ Policjantów domaga się dodatkowych dni urlopu dla funkcjonariuszy za pracę w smogu, a także wprowadzenia obowiązku stosowania masek ochronnych podczas służby. 10 stycznia podjął uchwałę dotyczącą wystąpienia w tej kwestii do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a 27 lutego 2019 r. sprawą zajął się zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego. Komenda Główna Policji zastrzega, że być może wymagałoby to zmian w prawie. Mimo że przepisy dotyczące policjantów przewidują już w niektórych przypadkach możliwość udzielania dodatkowych dni urlopu tym, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, to mogą one nie być wystarczające, aby objąć swym zastosowaniem również narażonych na smog. A przecież policjanci to niejedyna grupa zawodowa pracująca w smogu. Powstaje więc pytanie, czy należałoby wprowadzić odpowiednie regulacje (w tym np. urlopowe) w związku z zagrożeniami, jakie stwarza on także dla innych zatrudnionych? A jeśli tak, to kogo i w jaki sposób powinny objąć?

opinie ekspertów

W artości dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji chemicznych, w tym pyłów występujących w smogu, są odmienne w obu rodzajach środowisk pracy, tj. wewnętrznym i zewnętrznym. W pomieszczeniach pracy kryterium oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne i pyły są wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) ustalane dla osób zdrowych i odniesione do ośmiogodzinnego dnia pracy, przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy z kodeksu pracy oraz 40 lat pracy. Wartości te są podane w mg/m 3 . Natomiast wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu atmosferycznym, wyrażane w μg/m 3 , nie są podstawą oceny ryzyka zawodowego, w tym związanego z występowaniem smogu. Są one bowiem znacznie mniejsze od wartości NDS, co wynika z uwzględnienia przy ich ustalaniu znacznie dłuższego czasu oddziaływania (całodobowego lub całorocznego) oraz faktu, że dotyczą one nie tylko osób zdrowych, lecz także najbardziej wrażliwych grup społecznych (dzieci, osób starszych czy obarczonych chorobami układu oddechowego, krążenia, alergicznymi). Istnieją więc zasadnicze różnice odnośnie do populacji osób objętych ochroną w obu tych środowiskach.

Z powyższego wynikają znaczące różnice dopuszczalnych norm na stanowiskach pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, w których występuje ekspozycja na szkodliwe czynniki chemiczne występujące w smogu, w tym pyły. Przykładowo w pomieszczeniach zamkniętych dopuszczalne stężenia dla benzenu i dwutlenku siarki są ponad tysiąckrotnie wyższe, a dla tlenku węgla nawet kilkadziesiąt tysięcy razy. Dlatego o zatrudnieniu w tych warunkach środowiska pracy wewnętrznego decyduje każdorazowo lekarz, a środki prewencji technicznej i organizacyjnej są bardzo rozległe.

Jeśli zaś chodzi o ochronę przed smogiem pracowników w środowisku zewnętrznym, to z uwagi na brak możliwości instalowania środków ochrony zbiorowej (np. systemy wentylacji miejscowej i ogólnej, hermetyzacja) jedynym środkiem profilaktycznym jest skuteczny sprzęt ochrony dróg oddechowych. Musi być on zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa ujętymi w rozporządzeniu UE 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Wyroby takie są oznaczone znakiem CE i powinny mieć certyfikat oceny typu WE. Należy je dobierać odpowiednio do wymiarów twarzy.


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane