Przedstawiciele zarządu i związków zawodowych PKN Orlen osiągnęli porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz wypłaty nagród dla pracowników spółki w 2019 r. Nie dotyczą one kadry zarządzającej – poinformował w środę płocki koncern.

PKN Orlen zaznaczył, iż po raz pierwszy w historii negocjacje płacowe ze stroną związkową „udało się zakończyć przed ustalonym w układzie zbiorowym pracy terminem 28 lutego”. Jak podkreśliło biuro prasowe płockiego koncernu, „zakończenie negocjacji w PKN Orlen otwiera drogę do rozpoczęcia rozmów na temat wzrostu płac w spółkach z Grupy Orlen”.

„Wzrost wynagrodzeń stanowi jeden z elementów działań motywacyjnych stosowanych w PKN Orlen” – powiedział prezes spółki Daniel Obajtek, cytowany w jej komunikacie. Zaznaczył, iż koncern, stawia na rozwój pracowników i wdraża kolejne programy ukierunkowane na wzmacnianie ich kompetencji.

Według prezesa PKN Orlen, zawarcie porozumienia płacowego na 2019 r. było tam możliwe „dzięki zaangażowaniu stron w dialog zmierzający do osiągnięcia wspólnego, satysfakcjonującego stanowiska”. „Wielokrotnie potwierdziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych deklaracji i przyjęcie zaproponowanych przez nas warunków przez stronę związkową jest na to najlepszym dowodem” – oświadczył Obajtek.

Już wcześniej, w grudniu 2018 r., PKN Orlen komunikował, że przedstawiciele zarządu spółki i działających tam organizacji związkowych zawarli porozumienie w sprawie zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), a w odrębnym dokumencie uzgodniły także wzrost wynagrodzeń pracowników płockiego koncernu na 2019 r.

Spółka informowała wtedy, że w ramach porozumienia ustalono „wzrost wynagrodzeń na rok 2019 o 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w niższych kategoriach zaszeregowania oraz nagrody jednorazowe w kwocie 2100 zł dla pracowników zatrudnionych w wyższych kategoriach, z wyłączeniem wyższej kadry zarządzającej”. Jak podał wówczas płocki koncern, ustalono, że nagrody jednorazowe dla jego pracowników oraz zasady ich wypłaty będą przedmiotem dalszych negocjacji płacowych, które zaplanowano z początkiem 2019 r.

Obecnie PKN Orlen zakomunikował, że strony negocjacji potwierdziły realizację obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 marca 2019 r. w wysokości 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od 1 do 6. Dodatkowo, jak poinformowała spółka, zdecydowano o wypłacie jednorazowego świadczenia dla zatrudnionych w kategoriach 7 oraz 8, nie obejmującym kadry zarządzającej, w wysokości 2100 zł brutto w marcu 2019 r.

„W ramach spotkań negocjacyjnych ustalono również, że w 2019 r. każdy uprawniony pracownik otrzyma kartę zakupową o wartości 500 zł, umożliwiającą dokonywanie zakupów na wszystkich stacjach PKN Orlen w Polsce” – podało w środę biuro prasowe spółki. Zaznaczyło przy tym, iż „w drodze indywidualnej decyzji pracownika, przewidziano możliwość zamiany tego świadczenia na doładowanie konta na platformie kafeteryjnej taką samą kwotą”.

PKN Orlen podkreślił, że przyjęte ustalenia dotyczą również jednorazowych nagród dla pracowników spółki, które zostaną wypłacone w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia „na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku”. „PKN Orlen przewidział także dodatkową specjalną nagrodę z okazji jubileuszu istnienia spółki, której wysokość będzie uzależniona od stażu pracy” – dodał płocki koncern.

W 2019 r. przypada 60. rocznica utworzenia Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych (MZRiP) w Płocku. To także 20. rocznica PKN Orlen, spółki która powstała po przekształceniu MZRiP w Petrochemię Płock, a następnie połączeniu z Centralą Produktów Naftowych i w tym samym 1999 r. - jeszcze jako Polski Koncern Naftowy (PKN) - zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W kwietniu 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy nowego podmiotu podjęło uchwałę o przyjęciu przez PKN nazwy handlowej Orlen, nawiązującej do połączenia części słów: orzeł i energia. Następnie ogłoszono konkurs na logo koncernu naftowego, wybierając ostatecznie symbol graficzny ze stylizowaną głową orła.

Wcześniejsze porozumienie, dotyczące podwyżek płac dla pracowników PKN Orlen na 2018 r. przedstawiciele zarządu i związków zawodowych spółki zawarli w ostatnim terminie wskazanym przez ZUZP – z końcem lutego 2018 r.

Uzgodnione wówczas obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od 1 kwietnia w kategoriach zaszeregowania 0-2 w wysokości 330 zł brutto, w kategoriach 3-5 w wysokości 300 zł brutto, a w kategoriach 6-7 w wysokości 180 zł brutto; ponadto przewidziano uznaniowy wzrost wynagrodzeń o 50 zł brutto, a także wypłatę w dwóch równych częściach nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3500 zł brutto. Ustalono też wzrost miesięcznej składki podstawowej Pracowniczego Programu Emerytalnego o 20 zł do kwoty 200 zł ze skutkiem od 1 marca oraz jednorazowe zasilenie kwotą 500 zł brutto do 1 czerwca pracowniczych kart zakupowych, co oznaczało w tym przypadku wzrost o 30 zł.

PKN Orlen jest obecnie największym, strategicznym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych w Europie. W zakładzie głównym spółki w Płocku zatrudnionych jest ponad 4,5 tys. pracowników, a w całej Grupie Orlen ponad 19,5 tys. osób.