- Metoda na ukrytego klienta, który sprawdza jakość obsługi, nie zawsze będzie formą monitorowania pracowników. Ale już czujniki obecności nadmiernie ingerują w prywatność zatrudnionych - mówi w wywiadzie dla DGP Dr Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.
Od maja ubiegłego roku obowiązują przepisy k.p. regulujące stosowanie monitoringu w stosunkach pracy. Czy w najbliższym czasie czekają nas jeszcze jakieś zmiany w tej dziedzinie?
Nowelizację k.p. w tym zakresie przewiduje projekt ustawy wdrażającej RODO. Wyłączona będzie możliwość monitorowania pomieszczeń zajmowanych przez organizacje związkowe. Z kolei pomieszczenia sanitarne będą mogły być objęte monitoringiem tylko za zgodą związków zawodowych.