Fala protestów z końcówki roku opłaciła się prawie wszystkim strajkującym. Aż 15 grup zawodowych zatrudnionych w sferze budżetowej może liczyć na podwyżki.

1. Najmniej zarabiający

Od 1 stycznia rośnie wysokość pensji minimalnej. Wzrośnie ona o 150 zł w porównaniu z 2018 rokiem i wyniesie 2250 złotych brutto. Oznacza to, że „na rękę” najmniej zarabiający otrzymają około 1633 zł. Podniesiona zostanie także minimalna stawka godzinowa, która została ustalona na poziomie 14,70 złotych (w 2018 r. to 13,70 zł).

2. Nauczyciele

Do końca 2020 roku wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o 15,8 proc. w porównaniu z początkiem 2018 roku >>> . Pierwszy, pięcioprocentowy etap podwyżek został wdrożony w 2018 roku. Drugi zostanie przeprowadzony 1 stycznia. Pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5 proc., czyli o:
- 120,85 zł brutto w przypadku nauczyciela stażysty
- 124,35 zł brutto w przypadku nauczyciela kontraktowego
- 134,05 zł brutto w przypadku nauczyciela mianowanego
- 165,85 zł brutto w przypadku nauczyciela dyplomowanego
Oznacza to, że będą oni zarabiać odpowiednio: 2537,85 zł, 2611,35 zł, 2815,05 zł i 3482,5 zł.
3. Nauczyciele akademiccy

Od 2019 roku wynagrodzenia pracowników naukowych będą ustalane w drodze rozporządzenia i będą uzależnione od pensji profesora, która wyniesie nie mniej niż 6410 zł brutto. Pozostali pracownicy nie będą mogli zarabiać mniej niż 50 proc. tej kwoty, a adiunkci i profesorowie uczelniani nie mniej niż 73 i 83 proc. tej kwoty (4680 zł brutto i 5320 zł brutto).

Część środowiska jest niezadowolona z podwyżek i podkreśla, że nadal pensje te będą niższe niż w dyskoncie >>>>

4. Pielęgniarki

W 2019 roku zostanie przeprowadzony drugi etap podwyżek dla pielęgniarek. Od lipca mają otrzymać 100 zł więcej. Przypomnijmy, że od września 2018 roku zarabiają o 1100 zł więcej.

5. Ratownicy medyczni

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku ratownicy otrzymają podwyżki w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie. Ta kwota będzie składała się z realnej podwyżki 400 zł brutto i wyrównania za poprzednie lata. Po 31 grudnia 2019 roku pensja ratowników wzrośnie prawdopodobnie o kolejne 400 zł brutto.

6. Lekarze rezydenci

Więcej zarobią także lekarze odbywający rezydenturę. Będzie to drugi etap podwyżek dla nich. W 2017 r. kiedy to najmłodsi lekarze rozpoczęli strajk ich pensje utrzymywały się na poziomie 3570 – 4770 zł brutto. W tym roku wzrosły do przedziału 3675 brutto do 4875 brutto. Od 2019 roku przedział ten zwiększy się 3759 brutto do 5297 zł brutto.

7. Urzędnicy

W 2019 roku zostanie odmrożona kwota bazowa dla służby cywilnej i wyniesie ona 2,3 proc., czyli wzrośnie z 1874 zł do 1917 zł >>>> . Od jej wielokrotności liczone są płace pracowników korpusu. Jeśli np. urzędnik ma pensję ustaloną z mnożnikiem 2.0, to jego wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 86 zł.

8. Pracownicy KAS

Zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej od 1 stycznia 2019 roku zarobią o 655 zł brutto więcej. Mają one zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału przyszłego roku, ale z wyrównaniem od 1 stycznia.

9. Pracownicy sądów

Walka pracowników sądów o wyższe wynagrodzenia trwa od lat >>>>.

Od nowego roku pracownicy sądów otrzymają 200 zł podwyżki. Jest to efekt grudniowych protestów tej grupy pracowników. Warto jednak zaznaczyć, że kwota ta mieści się w zapowiadanej od dawna pięcioprocentowej podwyżce. Są to więc te same pieniądze, ale w inny sposób rozdzielane. Zapowiadany na 2019 r. wzrost o 5 proc. wynagrodzeń dla pracowników sądowych nie oznaczał automatycznie, że każdemu o taki odsetek wzrośnie pensja (poszczególni dyrektorzy sądów mogli wedle uznania dać komuś mniejszą lub większą podwyżkę). Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że w przyszłym roku podwyżka będzie wyrażona kwotowo.

Sędziowie od 1 stycznia otrzymają 655 zł brutto podwyżki.

10. Żołnierze i cywilni pracownicy wojska

Uposażenie żołnierza zawodowego od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie o 656 zł brutto. Będą zarabiać 5530 zł brutto. Cywilni pracownicy wojska otrzymają podwyżki w wysokości 300 zł brutto.

11. Mundurowi

Służby mundurowe podległe MSWiA, a więc policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Kolejne 500 zł brutto podwyżki funkcjonariusze otrzymają z dniem 1 stycznia 2020 roku >>>>> . Co ważne, w wyniku protestów, funkcjonariusze wynegocjowali także pełnopłatne nadgodziny.

12. Funkcjonariusze więzienni i cywilni pracownicy więzienia >>>

Ci pierwsi od 1 stycznia mogą liczyć na wzrost wynagrodzenia o 520 zł brutto (za rok otrzymają kolejne 500 zł brutto). Cywilni pracownicy otrzymają 300 zł brutto i kolejne 250 zł brutto w lipcu 2019 roku.

13. Emeryci

Od 1 marca 2019 roku emerytury i renty. Najniższe będą wynosiły 1100 złotych. Obecnie jest to 1029,80 zł.

Rząd zaproponował, żeby świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc. - dwa razy więcej, niż gdyby zastosować ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji.