Zakaz sprzedaży w ostatni dzień tygodnia dla placówek pocztowych i umożliwienie rodzinie właściciela pomagania mu w sklepie – to najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.
Uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów to podstawowy cel projektu złożonego w Sejmie przez PiS. Zmiana dotyczy przede wszystkim wyjątków nieobjętych zakazem sprzedaży w niedziele.

Zamknięcie pocztowej furtki