Firma musi nieodpłatnie zapewnić osobom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłki. Zobowiązuje ją do tego art. 232 kodeksu pracy. Z przyczyn organizacyjnych spółka nie ma jednak możliwości ich wydawania. Nie posiada stołówki, nie dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami socjalnymi, które umożliwiałyby przygotowanie przez pracowników posiłków.
W związku z tym zamierza zakupić dla uprawnionych kupony żywieniowe, za które można nabyć gotowe potrawy oraz artykuły spożywcze, z których pracownik będzie mógł przygotować sobie jedzenie.
Bony będą mogły zostać zrealizowane po godzinach pracy w lokalach gastronomicznych oraz w wyznaczonych sklepach spożywczych. Nie będzie można kupić za nie artykułów przemysłowych i budowlanych, alkoholu, paliwa, papierosów, odzieży i obuwia ani wymienić ich na gotówkę. W związku z powyższym spółka zaczęła się zastanawiać, czy finansowanie pracownikom posiłków w formie kuponów żywieniowych będzie korzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne.
W ocenie firmy tak. Wynika to z par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161 poz. 1106). W przepisie tym zapisano, że podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość otrzymanych przez pracownika bonów, talonów, kuponów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w sytuacji gdy pracodawca – pomimo ciążącego na nim obowiązku – nie ma możliwości wydawania ich pracownikom.
ZUS nie zgodził się z taką argumentacją. Z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279) wynika, że realizacja obowiązku pracodawcy (o którym mowa w art. 232 k.p.) ma odbywać się w czasie pracy pracownika. Z tego względu uznał, że do podstawy wymiaru składek nie wyłącza się wartości kuponów żywieniowych realizowanych przez pracowników po godzinach pracy.
Decyzja ZUS z 12 września 2018 r. (WPI/200000/43/1011/2018).