Wyższe płace, dodatkowe uprawnienia pracownicze, wstrzymanie prac nad powołaniem centrów usług. Takie są najważniejsze postulaty osób zajmujących się wspieraniem rodzin.
Manifestacja pracowników socjalnych, która odbędzie się w następnym miesiącu w Warszawie, ma być pierwszym krokiem w ramach ogłoszonego właśnie ogólnopolskiego protestu przedstawicieli służb społecznych. Ich zdaniem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) lekceważy i ignoruje zgłaszane przez nich od dawna postulaty dotyczące poprawy warunków ich pracy, a do tego pozoruje dialog w tej sprawie.

Narastająca frustracja