Docelowo łatwiejszym uzyskaniem prawa stałego pobytu może być zainteresowanych 200 tys. osób, głównie Ukraińców.

Rząd proponuje szybką ścieżkę integracyjną dla imigrantów pracujących w Polsce oraz ich rodzin

Po dwóch i pół roku zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę imigrant będzie mógł wystąpić o udzielenie zgody na pobyt stały. Ale już po roku pracy na zezwoleniu będzie mógł sprowadzić najbliższą rodzinę, której członkowie także otrzymają możliwość pracy w Polsce. Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach towarzysząca projektowi ustawy o rynku pracy.