Ponad 13 tys. osób skorzystało w 2017 r. z grantu na podjęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Nikt za to nie chciał pieniędzy na pracę zdalną z domu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że w ramach przygotowywanego właśnie projektu ustawy o rynku pracy zmniejszona zostanie liczba narzędzi, za pomocą których powiatowe urzędy pracy aktywizują bezrobotnych. Które dokładnie instrumenty znikną, na razie nie wiadomo. Zdaniem samych pośredniaków taki los powinien spotkać część z rozwiązań, które zostały wprowadzone do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) w 2014 r. Choć obowiązują od czterech lat, to nie cieszą się popularnością ani ze strony pracodawców, ani bezrobotnych.
Boom na bony