Tylko w 9 z 28 państw unijnych wprowadzono znaczące ograniczenia dotyczące handlu w niedziele i święta. W pozostałych 19 przez cały tydzień zakupy można robić bez przeszkód.
A to dlatego, że nie ma unijnych przepisów dotyczących niedzielnego handlu. Kraje członkowskie podejmują decyzje w tej sprawie samodzielnie, czasem nawet na poziomie lokalnym. W niektórych regionach godziny otwarcia (lub zamknięcia) sklepów w niedziele i święta reguluje zwyczaj.
Co do zasady w niedziele i święta sklepy zamknięte są w Niemczech i Austrii. W tych krajach handlować mogą jedynie stacje benzynowe oraz placówki na dworcach i lotniskach. Podobne zakazy obowiązują także w będących poza Unią – Szwajcarii i Norwegii.
W będącej na pograniczu Unii Wielkiej Brytanii markety mogą być czynne tylko przez sześć godzin (według uznania w godz. 10–18). Zakaz nie obowiązuje jednak w Szkocji.
W Chorwacji i we Włoszech i nie ma zakazów, ale sklepy bywają raczej zamknięte.
Na Węgrzech zakaz handlu w niedzielę wprowadzono w 2015 r., zezwalając jedynie na pracę sklepów rodzinnych. Z tego zakazu zrezygnowano już w następnym roku.
Generalnie w Europie istnieje tendencja, by liberalizować przepisy w tej dziedzinie.