W miejsce Biura Ochrony Państwa powstanie inna służba zajmująca się zabezpieczeniem bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, miejsc oraz wydarzeń. 1 lutego wchodzi w życie ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138). Tego samego dnia ma ruszyć nabór kandydatów do tej formacji. Warunki jego przeprowadzenia określa projekt rozporządzenia w sprawi postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do nowej służby. Przygotował je minister spraw wewnętrznych i administracji.
– Polska w obliczu pojawiających się zagrożeń potrzebuje specjalistycznej służby. Przy naborze stawiamy na profesjonalizm połączony w wysokimi standardami etycznymi – wyjaśnia poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS), przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Powołanie nowej formacji będzie jednak konkurencją dla już działających jednostek.
– Ludzie potrafią liczyć. Jeśli SOP zaoferuje wyższe uposażenie niż policja, to osoby zainteresowane wstąpieniem do służb mundurowych będą się starać o przyjęcie właśnie do tej formacji – zauważa Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Co nie oznacza, że dostanie się do SOP będzie łatwe. Zainteresowani wstąpieniem do tej formacji będą musieli się poddać wyjątkowej drobiazgowej procedurze kwalifikacyjnej. W pierwszym etapie będzie przeprowadzana rozmowa mającą na celu ustalenie predyspozycji do służby. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie, to 12, minimalna – gwarantująca uzyskanie wyniku pozytywnego – 7 pkt. W drugim etapie kandydat będzie musiał zdać test z wiedzy (pytania będą dotyczyć m.in. kompetencji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa). Następnie chętny przejdzie badania psychologiczne, które mają na celu określić jego cech osobowości. Ważne będzie też sprawdzenie stanu sprawności fizycznej, w tym wytrzymałości i kondycji. Ze względu na charakter przyszłej służby będzie przeprowadzane postępowanie sprawdzające, czy kandydat do służby daje rękojmię zachowania tajemnicy. Ubiegający się o przyjęcie do SOP maksymalnie w czasie całego procesu rekrutacji będzie mógł zdobyć 44 pkt.
Przy rekrutacji do nowej formacji będzie brane pod uwagę wykształcenie, znajomość języków obcych lub posiadanie innych umiejętności. Dodatkowe punkty zyskają prawnicy, medycy, chemicy, informatycy oraz absolwenci wyższej szkoły wojskowej lub Policji. Nowa formacja jest także zainteresowana przyjęciem w swoje szeregi płetwonurków, narciarzy oraz byłych sportowców z kadry narodowej. Dodatkowo kandydat do służby może być także poddany badaniu na zawartość w organizmie środków odurzających.
Zainteresowani ubieganiem się o przyjęcie do SOP wszelkie niezbędne informacje o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym znajdą na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej SOP.