Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2100 zł w 2018 roku spowoduje podwyżkę dodatków za pracę w nocy. Zobacz, ile powinieneś zarobić.

Dodatek za pracę w nocy przysługuje wykonującym swoje obowiązki między 21:00 a 7:00 rano. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje za każdą godzinę pracy w tym czasie i wynosi ono 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia 2017 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

W 2018 roku dla minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązują dodatki w wysokości:

Styczeń 2,50 zł/h
Luty 2,63 zł/h
Marzec 2,39 zł/h
Kwiecień 2,63 zł/h
Maj 2,63 zł/h
Czerwiec 2,50 zł/h
Lipiec 2,39 zł/h
Sierpień 2,39 zł/h
Wrzesień 2,63 zł/h
Październik 2,28 zł/h
Listopad 2,50 zł/h
Grudzień 2,76 zł/h