Pracownik samorządowy uważa, że przyznana mu przez przełożonego zbyt niska ocena okresowa jest dla niego krzywdząca. Czy może się od niej odwołać do wójta?
dr Magdalena Zwolińska adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp.k:
Tak. Pracownika samorządowego ocenia się nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy. W przypadku uzyskania negatywnej oceny ponowna nie może być dokonana wcześniej niż po trzech miesiącach. Urzędnikowi przysługuje możliwość odwołania się od oceny w ciągu siedmiu dni od jej doręczenia. Termin ten może zostać przywrócony z ważnych przyczyn, takich jak choroba czy niepouczenie o możliwości odwołania się. Kwestionowana może być sama ocena, ale też uchybienia formalne, np. dokonanie jej przez osobę niebędącą bezpośrednim przełożonym. Jeśli zatrudniony uważa, że przy tej okazji naruszono zakaz dyskryminacji w pracy lub stał się obiektem mobbingu, może podnieść taki zarzut w odwołaniu.