Dane biometryczne będzie można pozyskiwać w celu ewidencji godzin wykonywania obowiązków, ale za zgodą zatrudnionego. Dobrowolność przekazania takich informacji zbada GIODO - mówi w wywiadzie dla DGP dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.
Za zgodą pracownika firma będzie mogła pozyskiwać dane osobowe inne od tych wprost wymienionych w kodeksie pracy. Tak wynika z projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Taka zmiana wynika z potrzeb rynku?
Proszę pamiętać i chciałbym to zaznaczyć na wstępie, że mówimy o projekcie, który jest w trakcie prac rządowych, potem trafi do parlamentarnych. Może więc jeszcze ulec zmianie. Projekt nowych przepisów sankcjonuje praktykę rynkową. Propozycja wynika jednak przede wszystkim z faktu, że rozporządzenie unijne (RODO) wskazuje możliwość wyrażania zgody przez pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez pracodawcę. Oczywiście, jeśli zgadza się on na to dobrowolnie.