Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mimo wprowadzenia ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy nie zamierza zmieniać zasad kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przynajmniej na razie.Na problem zwrócili uwagę posłowie. Od 11 czerwca Ukraińcy mogą podróżować do Unii Europejskiej bez wiz. Ci, którzy posiadają paszporty biometryczne, mogą udać się do państw UE na 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu na wakacje, w interesach lub w innym celu. Wiza nie uprawnia ich jednak do podjęcia pracy. – Zniesienie wiz krótkoterminowych otwiera przed Ukraińcami granicę do Europy. 90-dniowy pobyt na terytorium państw członków Unii Europejskiej, mimo że nie uprawnia do podjęcia pracy, powoduje ryzyko, że wzrośnie liczba przypadków nielegalnego zatrudniania Ukraińców przez polskich pracodawców. Skutkiem tego będzie łamanie prawa pracy, uchylanie się od płacenia podatków oraz łamanie praw unijnych – wskazała Kornelia Wróblewska, poseł Nowoczesnej.
Skierowała ona do MRPiPS pytanie,w jaki sposób będzie przeprowadzana kontrola legalności zatrudnienia tych osób.
– Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy nie wpłynie na zasady kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców – odpowiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wskazał, że już w trakcie przekraczania granicy przez cudzoziemca funkcjonariusze Straży Granicznej dokonują kontroli celu podróży. Jeżeli cudzoziemiec wjeżdża, by podjąć zatrudnienie, także w ruchu bezwizowym, musi posiadać odpowiednie dokumenty, tj. zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie.
Dodał, że rząd bierze jednak pod uwagę wprowadzenie zmian. – Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wypracowana ma zostać nowa polityka migracyjna Polski, nad którą prace koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ewentualne zmiany w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców zależą od rozwiązań przyjętych w tym dokumencie – zapowiedział Stanisław Szwed.
947 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy zarejestrowali pracodawcy w I połowie 2017 r.
676 tys. cudzoziemców dotyczyły złożone przez pracodawców w pierwszej połowie 2017 r. oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy