Zmiany technologiczne zmieniają sposób pracy i rekrutacji najmłodszych pokoleń. Pracodawcy muszą się dostosować do nowych warunków. Ale przede wszystkim muszą zacząć się dzielić zyskiem, jeśli chcą zdobyć lojalność i zaangażowanie nowej fali pracowników - to najważniejsze konkluzje panelu "Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości" jaki odbył się w ramach IX Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach.

9 mln osób z pokoleń X i Y. Na rynek pracy wchodzą osoby urodzone w połowie lat 90., które dorastały w rzeczywistości względnego dobrobytu i powszechnych technologii mobilnych. Żyją w sieci i komunikują się za pomocą smartfonów. Nie chcą kariery małych kroków. Żyją tu i teraz. Dziś zderzają się z rynkiem pracy tworzonym przez dzisiejszych 40-latków i osoby starsze. Prowadząca panel "Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości" Katarzyna Walterska z magazynu Nowy Przemysł, definiując nową generację pracowników pytała, jak w tej rzeczywistości wykorzystać umiejętności najmłodszych pracowników? Jak zmienia się model dotarcia i rekrutacji tych osób?

"Oni rzadko są lojalni w stosunku do pracodawcy. Mobilni żyją w sytuacji ciągłej zmiany. Nie mają autorytetów. Słabo przejmują widzę, raczej szukają własnych rozwiązań. Często nie potrafią sobie poradzić z sytuacją środowiska pracy" - wskazał problemy związane z pokoleniem pracowników X i Y Marcin Fiedziukiewicz, prezes Jobsquare.

Nawiązując do nielojalności młodych pracowników Agnieszka Lechman-Filipiak z firmy DLA Pip dodała, że zmiany technologiczne pociągają za sobą krótkotrwałe formy zatrudnienia, które nie spełniają oczekiwań młodych ludzi związanych z poczuciem stabilizacji i bezpieczeństwa. Podkreślała też zalety młodego pokolenia. Zwłaszcza zdolność radzenie sobie z wielozadaniowością dzisiejszej pracy. Dodała jednak niewystarczającą wiedzę i umiejętności jej pozyskiwania.

Z kolei Marcin Fiedziukiewicz odwołał się do niedawnych wyników badania Polskiej Rady Biznesu zrealizowanych w ramach Programu Kariera pokazujących, że ponad połowa dzisiejszych studentów i absolwentów nie czuje się przygotowana do wejścia na rynek. Dodał, że wielu ma znaczne obawy, odczuwają stres i boją się porażki na rynku pracy. Tu wskazał, że takie rozwiązania jak aplikacja Jobsquare, oparte na kontakcie wykorzystującym m.in. komunikator w kontakcie z pracodawcą, nie wymagające tradycyjnych CV czy rozmowy telefonicznej, pozwalają, zwłaszcza w pierwszej pracy, minimalizować stres związany z jej podjęciem.

W podsumowaniu prowadząca pytała, jakie rozwiązania można wprowadzić w Polsce, aby pełniej wykorzystać potencjał młodych i nowej technologii. W konkluzji paneliści wskazywali konieczność budowania relacji z pracownikiem. Karol Leszczyński z Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych podkreślał konieczność modyfikacji systemu edukacji w kierunku modelu dualnego praca i nauka. W odpowiedzi na nowe wyzwania związane z technologią na rynku pracy Marcin Fiedziukiewicz zamknął dyskusję akcentując - musimy zacząć dzielić się zyskiem. Dziś płaca minimalna to za mało.