Od maja cywilni pracownicy wojska otrzymają podwyżki wynagrodzeń - poinformowało w piątek MON. Wynagrodzenie zasadnicze wrośnie o 165 zł brutto, podniesione zostaną także premie i dodatki.

Jak podało MON, w maju ponad 44 tys. pracowników resortu otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego wraz z premią w łącznej kwocie 165 zł brutto z wyrównaniem od 1 stycznia br. Podniesione zostaną także inne stałe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za wysługę lat.

Decyzją ministra Antoniego Macierewicza na podniesienie wynagrodzeń w bieżącym roku przeznaczono ponad 110 mln złotych.

W komunikacie zaznaczono, że szef MON, "dostrzegając dysproporcje w wysokości wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w porównaniu do innych działów administracji rządowej, w 2015 r. podjął decyzję zapewniającą realny wzrost wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w wysokości 5 proc. rocznie".

Zarezerwowane w tegorocznym budżecie MON środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników resortu zostały wygospodarowane dzięki współpracy ministra Macierewicza oraz wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego - podkreśliło MON.

Przykładowo płaca pracownika z 20-letnim stażem, który w grudniu ub. r. zarabiał z premią i wysługą 3 tys. 126 zł, 50 gr, wzrośnie łącznie o 195 zł i wyniesie 3 tys. 321 zł, 50 gr.

Według wyliczeń przedstawionych przez resort w ubiegłym tygodniu przeciętne wynagrodzenie pracownika cywilnego wyniosło pod koniec ub. roku ok. 3,7 tys. zł brutto, co stanowiło 78,3 proc. przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego, 92,7 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i niespełna 87,7 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ministerstwo zapowiedziało, że wynagrodzenia cywilnych pracowników wojska - jak i żołnierzy - będą rosły.