"Dzisiaj poprawia nam się sytuacja zatrudnieniowa osób młodych, a jednocześnie myślimy o tych osobach, wybiegając w przyszłość i pamiętając o tym, że ten sposób zatrudnienia obowiązuje do 26 roku życia. Ale projektu nie ma, nie pracujemy jeszcze nad tym projektem. Ale problem jakiś jest, mamy prawo do poważnej, odpowiedzialnej dyskusji" - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej.

"To się pojawiało, kiedy trwały prace nad jednolitą daniną, nad próbą zmiany też tej sytuacji, która powoduje, że Polska wśród tych liderów w kwestii zatrudniania na umowy śmieciowe. Przy tym sytuacja na rynku pracy obecnie jest trochę inna. Inną sytuację mieliśmy kilka lat temu, gdy zachęcaliśmy trochę pracodawców, żeby osoby, które studiują znajdowały zatrudnienie, bo dla pracodawcy była to sytuacja bardziej opłacalna" - wskazała minister.

Podkreśliła, że punktem wyjścia do oskładkowania zatrudnienia studentów jest posiadanie przez nich stażu ubezpieczeniowego i zabezpieczeń socjalnych.

"Z punktu widzenia studenta, posiadanie stażu ubezpieczeniowego od momentu podjęcia pracy to jest coś, co w przyszłości emerytalnej, o której młodzi ludzie jeszcze nie myślą, mocno zaprocentuje. Jeżeli dzisiaj w Polsce dyskutujemy o uprawnieniach emerytalnych, o uprawnieniach nawet do minimalnej emerytury, to musimy pamiętać, że ten minimalny okres stażowy musi być przestrzegany" - argumentowała też Rafalska.

Jak przypomniała ostatnio "Gazeta Wyborcza", w stanowisku w sprawie tzw. przeglądu emerytalnego gabinet Beaty Szydło proponuje: "Należałoby rozważyć celowość dalszego utrzymywania wyłączenia z obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studentów do ukończenia 26 lat".