Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na wakacje?
Piotr Kister radca prawny, Kancelaria Rachelski i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
W okresie niezdolności do pracy zatrudniony nie może rozporządzać swoim czasem w sposób dowolny. Podstawowym celem zwolnienia lekarskiego jest bowiem jak najszybszy powrót do zdrowia i wykonywania obowiązków zawodowych. Jednak wbrew pozorom przypadek, gdy zatrudniony wyjeżdża w tym czasie na wakacje nie jest jednoznaczny i niekoniecznie musi oznaczać naruszenie obowiązków przez pracownika.
Reklama
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 24 czerwca 2013 r. (sygn. II PK 324/12), wyjazd na wczasy w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych tylko wtedy, gdy takie zachowanie przekreśla cel udzielenia zwolnienia, czyli powrót do zdrowia i tym samym odzyskanie zdolności do pracy. W ten sposób pracownik godzi bowiem w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami.
Jeśli więc wakacyjny wyjazd opóźnił lub uniemożliwił pracownikowi powrót do zdrowia, firma może rozwiązać jego umowę za wypowiedzeniem, a w niektórych przypadkach nawet w trybie dyscyplinarnym. W tej drugiej sytuacji trzeba przypisać pracownikowi winę (przy wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem), w stopniu co najmniej rażącego niedbalstwa. Przejawia się ono w całkowitym ignorowaniu przez pracownika następstw swojego działania.
Przy wykorzystywaniu zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem rażące niedbalstwo wystąpi zatem wówczas, gdy pracownik nie będzie świadom tego, iż utrudnia lub uniemożliwia sprawny powrót do zdrowia pomimo tego, że przy zachowaniu choćby minimalnej staranności i uwagi miałby tego świadomość. Z całą pewnością można wykluczyć rażące niedbalstwo w przypadku, gdy przed wyjazdem na wakacje podwładny skonsultował swoje plany z lekarzem i uzyskał zgodę na wyjazd.