Liczba zażaleń na zaniedbania przedsiębiorców wzrosła w tym roku o 30 proc. - informuje Europejskie Centrum Konsumenckie. Najczęstsze przypadki to niezgodność oferty touroperatorów ze stanem faktycznym oraz niechęć sklepów internetowych do uznania reklamacji.

Dane statystyczne Europejskiego Centrum Konsumenckiego wskazują, że z roku na rok ECK Polska otrzymuje coraz większą liczbę skarg. Odnosząc się do dnia 16 sierpnia, w roku 2016 ECK Polska otrzymało o 30 proc. więcej skarg niż w roku 2015.

Duży wpływ na powyższe statystyki miała liczba skarg, które ECK Polska otrzymała w okresie wakacyjnym. W roku 2016 liczba skarg otrzymanych w okresie między 01.06-16.08 jest wyższa o 38 proc. od roku ubiegłego.

Poniżej przykładowe reklamacje, które trafiają do ECK Polska:

Niezgodność gwiazdek

Konsumentka z Polski wraz z rodziną wykupiła pobyt wakacyjny w Hiszpanii, w austriackim biurze podroży. Hotel, w którym zakwaterowano turystów nie spełniał jednak wymogów hotelu czterogwiazdkowego jak stanowiła umowa. Warunki w hotelu były dla konsumentki nie do zaakceptowania: nieporządek, grzyb na ścianie, resztki jedzenia, zepsute sprzęty, nieprzyjemny zapach. Po powrocie konsumentka zareklamowała wycieczkę, ale przedsiębiorca konsekwentnie odmawiał jej racji…

Pamiętaj: W podobnych sytuacjach pomocna w określaniu wysokości roszczeń jest tzw. Tabela Frankfurcka. Dokument procentowo określa możliwości obniżenia ceny całościowej imprezy turystycznej, za poszczególne niezgodności z umową, takie jak: inna odległość od plaży, różnica w rodzaju pokoju, wady pokoju np. brak balkonu, brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo, wady posiłków np. zepsute/zimne posiłki, monotonny jadłospis, brak sprzętów sportowych (a także basenu).

Po interwencji ECK, przedsiębiorca postanowił polubownie rozwiązać sprawę. Konsumentka otrzymała rekompensatę w wysokości 600 euro, które stanowiło ponad 2/3 kwoty jaką zapłaciła za wycieczkę.

>>Error Fare: Upolowałeś tani lot? Nie masz się z czego cieszyć<<

Rezygnacja z zakupu aparatu fotograficznego

Konsument zamieszkały w Rumunii, aby upamiętnić wakacyjne chwile zamówił aparat fotograficzny w sklepie internetowym polskiego sprzedawcy. Po obejrzeniu otrzymanego towaru, postanowił odstąpić od umowy. Aparat został odesłany, ale przedsiębiorca nigdy nie zwrócił konsumentowi wpłaconych pieniędzy. Pomimo wielu maili konsumenta, przedsiębiorca nie reagował…

Pamiętaj: Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej przez Internet w ciągu 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów. Odstąpienie od umowy jest jednostronnym oświadczeniem woli, tym samym nie jest uzależnione od zgody przedsiębiorcy.

Po interwencji ECK Polska, sprzedawca zbadał sprawę. Okazało się, że pieniądze nie zostały wysłane ostatecznie do konsumenta na skutek błędu w programie sprzedawcy. Dzięki interwencji ECK, konsument ostatecznie otrzymał zwrot w wysokości 370 euro.

Gdzie mój samolot?

Austriacki konsument leciał polskimi liniami lotniczymi z Warszawy do Wiednia. Jego lot został jednak odwołany, a on sam zmuszony był do znalezienia miejsca noclegowego, zakupu posiłków oraz nowego biletu do Austrii. Przewoźnik odmówił mu wypłaty odszkodowania w wysokości 618 euro. Konsument poniósł koszt noclegu, posiłku, zakupu nowego biletu, dodatkowo ubiegał się o odszkodowanie wysokości 250 EUR. Po poinformowaniu przewoźnika o planach zgłoszenia sprawy do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, przewoźnik dokonał zwrotu na kwotę 368 EUR (nie uwzględniając roszczeń dotyczących odszkodowania)…
Pamiętaj: W przypadku odwołania lotu, przewoźnik powinien zaproponować pasażerom lot zastępczy, posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania, możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych. Jeżeli następuje konieczność dłuższego oczekiwania, konsumenci są uprawnieni do noclegu oraz przejazdu z lotniska do hotelu i z powrotem. Ponadto pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie od 250 EUR-600 EUR, wysokość uzależniona jest od długości lotu. Jeżeli przewoźnik nie zapewnia opieki w czasie oczekiwania, koniecznie zachowaj rachunki/faktury. Jako, że żadna nadzwyczajna okoliczność nie nastąpiła i przewoźnik się do tego przyznał, dzięki interwencji ECK Polska, konsument uzyskał 250 euro odszkodowania.

Cisza w sprawie bagażu

Polski konsument leciał z Katowic do Malmoe. Na lotnisku w Szwecji zauważył, że jego markowy bagaż został uszkodzony. Pękła jego struktura. Konsument złożył reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, przesyłając przewoźnikowi opis uszkodzenia, potwierdzenie zgłoszenia problemu na lotnisku oraz zaświadczenie o nienaprawialności. Linia lotnicza nie odpowiedziała jednak na skargę konsumenta w ciągu 30 dni…

Pamiętaj: W przypadku uszkodzenia bagażu przez linie lotniczą, konsument powinien złożyć reklamację w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty zdarzenia. Zgodnie z Konwencją Montrealską maksymalna kwota odszkodowania w przypadku uszkodzenia bagażu wynosi 1131 SDR w przybliżeniu 6029,36 zł (kurs z dnia 12.08.2016 r.). Należy jednak pamiętać, że to konsument powinien udowodnić poniesioną szkodę. Konwencja Montrealska nie reguluje terminu w jakim przedsiębiorca powinien odpowiedzieć na skargę przewoźnika. Przyjmuje się termin do 30 dni. Po interwencji ECK Polska, konsument otrzymał przelew na kwotę 75 euro.

Źródło: ECK

Oprac. T.J.