Jak uciszyć hałaśliwego przedsiębiorcę

autor: Maria Kuźniar24.06.2015, 17:00
hałas

Sposób działania zależy od natężenia hałasu, na który skarży się pani Marzena. Głośne, nieustające dźwięki oddziałują negatywnie na środowisko, a więc również na zdrowie ludzi.źródło: ShutterStock

Pani Marzena niedawno zmieniła miejsce zamieszkania. – Wyprowadziłam się z miasta na wieś. Miał być spokój i cisza, ale nic z tego. Na sąsiedniej działce działa bez przerwy tartak. Hałas nie jest wprawdzie bardzo głośny, ale jednostajny i przez to uciążliwy – wydają go maszyny pracujące w suszarni. Rozmawiałam z innymi mieszkańcami, którym również ta sytuacja doskwiera. Czy można coś zrobić, a jeśli tak, to do kogo powinnam się zgłosić – dopytuje czytelniczka

Sposób działania zależy od natężenia hałasu, na który skarży się pani Marzena. Głośne, nieustające dźwięki oddziałują negatywnie na środowisko, a więc również na zdrowie ludzi. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska wskazują, że należy przeciwdziałać zanieczyszczeniom, w tym także emisji szkodliwego hałasu. Jeśli zatem przekracza on ustalone normy, powinien zostać zmniejszony co najmniej do dozwolonego poziomu. Progi hałasu zostały odgórnie ustalone i różnią się w zależności od źródła dźwięku i terenu, na który oddziałuje. Inne są w mieście, inne na obszarach ochrony uzdrowiskowej, jeszcze inne w miejscach wypoczynku i rekreacji. Dopuszczalny poziom hałasu został też odrębnie określony dla pory dziennej – od godz. 6 do 22, i nocnej – od godz. 22 do 6.

Teoretycznie, w momencie powstania tartaku powinny zostać przeprowadzone odpowiednie pomiary sprawdzające stopień emitowanego przez ten zakład hałasu. Zwłaszcza że – jak pisze nasza czytelniczka – pracuje on blisko domów. Powinien być również monitorowany wpływ produkcji na środowisko. Przepisy dotyczące ochrony środowiska nakładają obowiązki na właścicieli dotyczące właściwego funkcjonowania urządzeń i instalacji oraz przeciwdziałania szkodom. Zasadą jest, że działalność urządzeń nie powinna powodować przekroczenia ustalonych norm. Natomiast jeśli tak się stanie, konieczne może być uzyskanie stosownego zezwolenia. Dlatego warto sprawdzić nie tylko czy sąsiad miał zezwolenie na założenie takiej działalności, ale również czy w odpowiedni sposób pracują wszystkie urządzenia.

Na pewno warto zgłosić problem do Inspekcji Ochrony Środowiska, która dokona stosownych pomiarów. Jeśli stwierdzi, że hałas faktycznie przekracza normy, nie tylko wyda decyzję administracyjną, ale i nałoży na właściciela tartaku karę. W decyzji może np. wskazać rozkład czasu pracy hałasujących maszyn dla całej doby z przewidywanymi wariantami, zakres, sposób lub częstotliwość prowadzenia pomiarów poziomu hałasu. Może również określić formę, układ i termin przedkładania wyników pomiarów do inspektora ochrony środowiska. Wówczas obecność tartaku stanie się dla mieszkających w pobliżu znacznie mniej uciążliwa.

Jeśli jednak pomiary hałasu powodowanego pracą urządzeń eksploatowanych w tartaku, przeprowadzone przez laboratorium wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska nie wykażą przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych rozporządzeniem ministra środowiska, nie ma podstaw do wydania dla podmiotu prowadzącego powyższy zakład decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, a tym samym do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Nawet wtedy, gdy sąsiadujący z zakładem mieszkańcy skarżą się na jego uciążliwość – wyjaśniają pracownicy Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Pozostało 45% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

  • RW(2015-06-26 08:14) Zgłoś naruszenie 00

    Osoba kto napisał ten artykuł nie do końca zagłębiła się w zagadnienia prawne dotyczące emisji hałasu do środowiska. Po pierwsze - nie ma obowiązku prawnego przeprowadzenia pomiarów sprawdzających w momencie powstania tartaku. Po drugie - do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływ na stan środowiska. Po trzecie - zgodnie z z art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska właściwy organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, jeżeli stwierdzi, że poza zakładem, w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu. Biorąc powyższe w pierwszej kolejności należy skierować pisemny wniosek do Starosty, który zgodnie z art. 387 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska jest organem właściwym do wydania decyzji z art. 115a. Dopiero po wydaniu decyzji przez Starostę Inspekcja Ochrony Środowiska ma możliwość nakładania kar administracyjnych, a w ostateczności może wstrzymać działalność takiego tartaku.

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Poradnik konsumenta

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane