Od stycznia 2023 roku wchodzi w życie dyrektywa Omnibus. Dla konsumentów ważne są m.in. zmiany przepisów w zakresie umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Dyrektywa Omnibus a prawa konsumenta

1 stycznia 2023 r. wejdą w życie ważne zmiany prawa konsumenckiego, wdrażające trzy unijne dyrektywy: Towarową, Cyfrową i Omnibus, które nakładają na przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami szereg nowych obowiązków.

Dyrektywa Omnibus: Co się zmieni od 2023 dla przedsiębiorców i konsumentów

.

Dyrektywa Omnibus a dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych

Chodzi tu o dostosowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw w zakresie umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Jakie prawa otrzyma dzięki temu kupujący?

Zmiany w prawach konsumenta 2023: Treści i usługi cyfrowe a uprawnienia kupujących

Omnibus: Oferty w Czarny Piątek mogą... stać się atrakcyjne. Konsumenci będą lepiej chronieni przed nieuczciwymi praktykami

Omnibus i dyrektywa cyfrowa. Rozsądek podpowiada, żeby te projekty procedować łącznie [WYWIAD]