Nowa dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe ma zastąpić akt z 1985 r., który do polskiego systemu został implementowany poprzez wprowadzenie tytułu VI w księdze trzeciej kodeksu cywilnego „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Dyrektywa ma dostosować system do zmian gospodarczych i technologicznych. W tym celu zostanie zmieniona m.in. definicja produktu, za którego niebezpieczne działanie odpowiadają producenci lub importerzy. „Produktem” będzie teraz także oprogramowanie.
– Nowe przepisy będą odzwierciedlać globalne łańcuchy wartości, wspierać innowacje i zaufanie konsumentów oraz zapewniać większą pewność prawa przedsiębiorstwom zaangażowanym w transformację ekologiczną i cyfrową – tłumaczył przy okazji prezentacji projektu komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.