Przed nieuczciwymi technikami manipulacyjnymi spółki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegał już w marcu 2018 r. W 2019 r. wydał dwie decyzje, w których nałożył kary na ponad 1,1 mln zł. Stwierdził pięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów: niechciany telemarketing, ukrywanie handlowego celu pokazu, wprowadzanie w błąd co do stanu zdrowia, wywieranie niedopuszczalnego nacisku i ograniczanie prawa do odstąpienia od umowy.
Aby nakłonić klientów do zawarcia umowy, firma zapraszała ich na „bezpłatne badania medyczne”. Miała własny call center, którego pracownicy dzwonili na numery z kupionej bazy. Już na tym etapie łamała prawo, bo nie miała zgód na telemarketing. Co ciekawe, podczas postępowania spółka przekonywała, że to UOKiK powinien wystąpić do sprzedawcy bazy i żądać przedstawienia zgód. Sąd w niedawnym wyroku uznał jednak, że to CMSE miała obowiązek je posiadać. Nie mogła ich uzyskiwać podczas połączenia telefonicznego, dlatego że jej pracownicy nie wskazywali nazwy firmy, tylko posługiwali się nazwami placówek medycznych, w których organizowane były „badania”. Te zresztą w rzeczywistości były pokazami, co stanowiło kolejne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Ukrywano bowiem handlowy cel pokazu. Ten zarzut również został w pełni utrzymany przez sąd, który podkreślił, że chodziło o osoby starsze, powyżej 60. roku życia.