Co trzecia zabawka dla dzieci nie spełnia wymagań bezpieczeństwa – wynika z kontroli przeprowadzonej przez inspekcję handlową na zlecenie UOKiK.
Inspektorzy przebadali 826 zabawek, kwestionując 323 z nich. Kontrola dotyczyła zabawek wprowadzonych do obrotu przed i po 20 lipca 2011 roku, kiedy to weszły nowe przepisy określające obowiązki sklepów, producentów i importerów.
Główne zastrzeżenia wzbudzał brak lub niezasadne ostrzeżenie „0 – 3”, które oznacza, że zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci w tym wieku – było nieprawidłowo sformułowane lub wskazujące nieistniejące ryzyko.
Ponadto w 9 zabawkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji chemicznych stosowanych do zmiękczania części plastikowych.
W części przypadków umożliwiono przedsiębiorcom dobrowolne uzupełnienie brakujących informacji. Do organów ścigania skierowano 27 wniosków o podejrzenie popełnienia przestępstwa, a prezes UOKiK wszczęła 49 postępowań administracyjnych.
Prezes UOKiK wskazuje, żeby kupując zabawkę – czytać dokładnie informacje na opakowaniu, obejrzeć zabawkę pod kątem bezpiecznego używania przez najmłodszych i sprawdzić, czy jest dołączona instrukcja w języku polskim.