18 tys. wniosków o mediację, koncyliację lub arbitraż złożyli w 2017 roku konsumenci.Chętnie korzystają z dobrodziejstw ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823), obowiązującej od stycznia 2017 r. Ze statystyk UOKiK wynika, że np. w sporach z dziedziny telekomunikacji niemal co druga sprawa kończy się na korzyść konsumenta.
Procedura jest krótsza niż postępowanie sądowe: zwykle zamyka się w dwóch miesiącach. W Polsce działa dziewięć instytucji zajmujących się sporami konsumenckimi.