Dzięki temu unijni konsumenci zyskają możliwość łatwego porównania cen krajowych i zagranicznych firm. W intencji KE, która przygotowała projekt rozporządzenia w tej sprawie, wzrost transparentności ma przełożyć się na spadek kosztów przesyłek transgranicznych, często nieuzasadnionych z punktu widzenia uwarunkowań ekonomicznych. Ze zleconych przez Brukselę analiz wynika, że dostarczenie paczki między państwami członkowskimi jest od trzech do pięciu razy droższe od doręczeń krajowych na podobnych trasach.

Rozporządzenie doprowadzi też do wzmocnienia nadzoru nad rynkiem ze strony państwowych regulatorów. Firmy kurierskie będą zobligowane przedstawiać im szczegółowe informacje na temat swojej działalności, w tym m.in. dane o rocznych obrotach oraz statystyki doręczonych paczek z podziałem na krajowe i międzynarodowe.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po tym, jak formalnie zatwierdzi je Rada UE.