Jestem emerytką i chciałabym przekazać w PIT składanym za 2015 r. 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego i skorzystać z ulg – pisze pani Halina. – Czy w tym roku będę mogła skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania, bo w zeszłym nie było to możliwe – pyta czytelniczka.
W zeszłym roku usługa wstępnego wypełniania PIT (pre-filled tax return – PFR) była rzeczywiście dostępna tylko dla niektórych podatników składających zeznania na formularzu PIT-37. Emerytów i rencistów, którzy składając PIT-37, chcieli np. przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, w tej grupie nie było. W tym roku będzie jednak inaczej. Ułatwienie będzie dostępne również dla nich – co potwierdziło Ministerstwo Finansów. W ich przypadku we wstępnie wypełnionych formularzach znajdą się zatem dane przekazane przez organy rentowe. Ale to nie wszystkie zmiany. Na takie ułatwienie mogą również liczyć osoby, które muszą rozliczyć przychody z papierów wartościowych, tj. złożyć PIT-28.
Usługa wstępnie wypełnianego zeznania podatkowego zostanie uruchomiona tak jak w 2015 r. – 15 marca. Termin wynika z tego, że do końca lutego pracodawcy mają czas na przesłanie PIT-11 fiskusowi (a także pracownikom). To na podstawie tych danych sporządzane są wstępnie zeznania. Oczywiście nie wypełniają ich fizycznie pracownicy urzędów skarbowych, realizowane jest to przez system informatyczny administracji podatkowej.
Osoby, które mają przychody rozliczane w PIT-37 i PIT-28, będą mogły się zapoznać ze swoim rozliczeniem po zalogowaniu na stronie internetowej portalu podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) w zakładce: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Dla zweryfikowania tożsamości podatnika wykorzystywane są dane autoryzujące (nie trzeba mieć podpisu elektronicznego). Przy logowaniu trzeba będzie podać PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia i kwotę przychodu osiągniętego w roku 2015. (do wysłania zeznania potrzebna będzie wartość przychodu za 2014 r.)
Uwaga! Należy pamiętać, że pięciokrotne wpisanie złych danych uwierzytelniających zablokuje możliwość pobrania wstępnie wypełnionego zeznania i wyłączy możliwość skorzystania z usługi w danym roku. Podatnikowi pozostanie wówczas wypełnić interaktywny formularz lub złożyć go w formie papierowej. Licznik błędów jest zerowany po każdym prawidłowym zalogowaniu do portalu.
Jeśli po zalogowaniu podatnik uzna, że wszystko jest w porządku, to używając ikonki „wyślij”, przesyła swoje rozliczenia do urzędu skarbowego i automatycznie uzyskuje poświadczenie odbioru. Oczywiście tylko wtedy, gdy uzyskuje przychody z umowy o pracę i nie poprosił pracodawcy o rozliczenie lub jest emerytem albo rencistą i nie chce odliczyć żadnych ulg ani przekazać 1 proc.
Gdy, tak jak pani Halina zechcą skorzystać z podatkowych preferencji, np. ulgi lub rozliczenia wspólnie z małżonkiem, albo zdecydują się przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego, to będą musieli nanieść w formularzu odpowiednie zmiany.
Oczywiście każdy, kto chce skorzystać z usługi PFR, musi pamiętać o weryfikacji danych zawartych we wstępnie wypełnionym zeznaniu. Za prawidłowe rozliczenie odpowiada bowiem osobiście. Przy wysyłce zeznanie należy podpisać albo bezpiecznym podpisem elektronicznym, albo danymi autoryzującymi, tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2014 r.
Dane potrzebne do pobrania i wysłania PFR
● identyfikator podatkowy – PESEL/NIP,
● imię i nazwisko,
● data urodzenia,
● kwota przychodu za 2015 r. – suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R – niezbędna do pobrania PFR,
● kwota przychodu za 2014 r. – niezbędna do wysyłki zeznania,
● adres e-mail – na który dostaniemy „kod autoryzujący” numer identyfikacyjny zeznania pozwalający na odszukanie zeznania w systemie i pobranie UPO.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).