Tylko tydzień pozostał na przesłanie do urzędów skarbowych papierowych formularzy PIT 11 za 2015 rok. To dokument informujący o przychodach uzyskanych przez pracowników, który jest konieczny do prawidłowego rozliczenia się z fiskusem.

Powinny się tam znaleźć wszystkie informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Termin styczniowy dotyczy małych firm, które zatrudniają poniżej 5 osób. Ci, którzy zdecydują się wysłać dokument przez internet, mają na to czas do końca lutego informuje naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu Beata Orzeł-Ligęza.

Pracownik musi otrzymać PIT-11 do końca lutego, osobiście listownie bądź elektronicznie. Z fiskusem musimy się rozliczyć do końca kwietnia.