Drakońska danina od odpraw i odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia nie obejmie zwykłych pracowników. Do Sejmu wpłynął w piątek projekt ustawy, która doprecyzowuje przepisy uchwalone 25 listopada br.
Założenie było takie, że nowy podatek obejmie menedżerów (zatrudnionych zarówno na kontrakcie, jak i na etacie), którym skrócono okres wypowiedzenia umowy. Chodziło o specjalistów zwalnianych ze spółek, w których Skarb Państwa (bądź samorząd lub państwowa albo komunalna osoba prawna) dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników.
Okazało się jednak, że 70-proc. podatek zapłacą także pozostali pracownicy tych spółek, gdyby oni również zostali zwolnieni. Uchwalony art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT mówił bowiem o odprawach i odszkodowaniach za skrócenie okresu wypowiedzenia lub rozwiązanie przed czasem każdej umowy o pracę, a nie tylko zawartej przez menedżera (Dz.U. z 2015 r. poz. 1992). Na to niebezpieczeństwo wskazaliśmy w DGP nr 232.
Wniesiony w piątek projekt nowelizacji ma temu zapobiec. 70-proc. danina ma objąć jedynie odszkodowania i odprawy, które dostaną osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, „której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem”. Obejmie także – jak już wcześniej uchwalono – zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, czyli osoby na kontraktach menedżerskich. Podsumowując, zapłacą ją tylko menedżerowie.
Projekt nie zmienia natomiast zasad dotyczących opodatkowania odszkodowań za zakaz konkurencji. W tym wypadku 70-proc. daninę zapłacą zarówno menedżerowie, jak i zwykli pracownicy, bo parlament zdecydował się objąć tą daniną wszystkich zatrudnionych na umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, bez względu na przedmiot świadczenia.
70-proc. danina obejmie od 1 stycznia 2016 r.:
● tę część odszkodowań za zakaz konkurencji, która przekracza sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia i
● tę część odpraw i odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy, która przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia.
Etap legislacyjny
Poselski projekt nowelizacji – wniesiony do Sejmu

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach