Jeżeli matka i ojciec przez cały rok wykonywali władzę rodzicielską, to odliczenie na dzieci przysługuje im po połowie, chyba że oboje ustalą inaczej – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby
Matka, która wystąpiła o tę interpretację, uważała, że przysługuje jej większa preferencja niż jej byłemu mężowi. Zarzucała mu nieprzestrzeganie terminów spotkań i przebywanie z dziećmi mniej niż 80 dni w roku, jak wynikało z postanowienia sądu. Twierdziła, że ojciec dzieci nie uczestniczy w ich życiu i nie interesuje się nimi. Argumentowała, że cały ciężar wychowania, opieki, zapewniania dowozu do szkoły oraz na zajęcia dodatkowe, a także ponoszenia opłat z tym związanych spoczął na niej.
Podatniczka uważała, że zgodnie z art. 27f pkt 3 ustawy o PIT ma ona prawo do odliczenia ulgi za dzieci proporcjonalnie za każdy dzień sprawowania opieki nad dziećmi.
Skoro z postanowienia sądu wynika, że ojciec powinien zajmować się dziećmi 80 dni w roku, a ona 280 dni, to odliczenie przysługuje jej za cały ten okres.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT ulga na małoletnie dzieci przysługuje obojgu rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską. Istotne jest to, aby odliczona przez nich kwota nie przekroczyła rocznego limitu na każde dziecko. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w równych częściach lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Skorzystanie z ulgi w inny sposób niż w proporcji pół na pół jest jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy oboje rodzice wyrażą na to zgodę. Jeżeli sąd nie pozbawił jednego z nich prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej, to uznaje się, że rodzice są zdolni do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka – podkreślił dyrektor. Jeśli nie ma między nimi takiego porozumienia, to przysługującą im kwotę ulgi na każde z dzieci należy podzielić w częściach równych – podsumował.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2015 r., nr IPTPB2/415-631/14-6/JR
Wysokość ulgi za 2014 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r.
Za każdy miesiąc kalendarzowy:
● na 1 dziecko – 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł),
Uwaga! W przypadku jednego dziecka warunkiem zastosowania odliczenia jest spełnienie kryterium dochodowości.
● na drugie dziecko – 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł),
● na trzecie dziecko – 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł),
● na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł (rocznie 2700 zł).
Gdy w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja sprawowania opieki lub dziecko pozostaje na utrzymaniu podatnika, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w wysokości 1/30 miesięcznego limitu za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.