Jedynie środki przekazane na wskazane w ustawie cele np. krwiodawstwo, wpisuje się w formularzu. Fakt obdarowania musi być potwierdzony dokumentem. Słowne zapewnienia nie są wystarczające.

Przygotowując się do rozliczenia a fiskusem pamiętać należy, że kwotę od której nalicza się podatek dochodowy można pomniejszyć o niektóre darowizny. Dotyczy to jednak darowizny, które dał rozliczający się, a nie tych które przyjął.

Do uprzywilejowanej grupy należą te, przekazane na cele:
• kultu religijnego,
• pożytku publicznego,
• krwiodawstwo,
• działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Katolickiego Mariawitów, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.Odliczenie jest ograniczone. Ustawodawca wprowadził limit kwotowy, który w stosunku do trzech pierwszych kategorii wynosi łącznie 6 proc. osiągniętego dochodu. Ostatni rodzaj darowizn może być nawet równy kwocie osiągniętego dochodu. Przepisy nie ograniczają wysokości w tej kategorii.

Do odliczenia darowizn należy skorzystać z formularza PIT 0. Załączyć do dokumentów należy również dokumenty potwierdzające faktyczne przekazanie darowizny.