Pani Helena zamierza w tym roku przesłać po raz pierwszy zeznanie roczne PIT przez internet. Ponieważ nie robiła tego nigdy wcześniej, nie zna procedury. Obawia się również, że może nie dopilnować wszystkich wymogów związanych z e-PIT-ami i będzie miała problem. – Co zrobić, jeśli nie uda mi się wysłać zeznania przez internet – pyta czytelniczka.
Klaudia Banasik, konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte / Dziennik Gazeta Prawna
Przez internet można wysyłać już wszystkie zeznania roczne: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Procedura wygląda następująco: najpierw trzeba pobrać formularz interaktywny lub aplikację, która zawiera formularze, zainstalować na komputerze niezbędne oprogramowanie, otworzyć i wypełnić zeznanie roczne, podpisać je, wysłać do urzędu skarbowego i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru.
Potrzeba na to od kilku minut do pół godziny. Wiele zależy od tego, jakim sprzętem komputerowym i połączeniem z internetem dysponujemy. Jeśli komputer działa sprawnie, a internet szybko, to ściągnięcie niezbędnego oprogramowania nie będzie żadnym problemem. Wystarczy wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl (zakładka e-deklaracje, a następnie – do pobrania) i pobrać za darmo: wtyczkę plug-in (obowiązuje wersja 4.1.0) lub aplikację e-Deklaracje Desktop (wersja 7.0.1). Wtyczka jest niezbędna do wypełnienia formularzy interaktywnych. Chcąc skorzystać z tej opcji, po zainstalowaniu wtyczki należy pobrać odpowiedni formularz interaktywny PIT (w zakładce Formularze na stronie e-deklaracje.gov.pl), a następnie go wypełnić podobnie jak zeznanie papierowe.
Bardziej przyjazna jest jednak aplikacja e-Deklaracje Desktop. Jest to oddzielny program, który trzeba zainstalować na komputerze. Po jego uruchomieniu wystarczy wejść w zakładkę „Katalog formularzy” i wybrać odpowiedni formularz PIT. Po wypełnieniu zeznania trzeba go podpisać. Można wybrać: dane autoryzujące lub e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Dane autoryzujące to sposób prosty i tani, ale mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby fizyczne (firmy – osoby prawne muszą mieć e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem, który trzeba kupić). Wystarczy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego złożonego w poprzednim roku.
Jeśli cała procedura przebiegnie poprawnie, to po wysłaniu e-PIT do urzędu skarbowego trzeba jeszcze pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Osoby korzystające z aplikacji muszą przejść do ekranu głównego programu (który widzimy po uruchomieniu) i zakładki moje rozliczenia, a następnie do zakładki wysłane.
Jeśli jednak pani Helena popełni błąd, system e-Deklaracje ją o tym poinformuje. Są cztery kategorie komunikatów o błędach. W pierwszej (system informuje o statusie dokumentu o numerach od 100 do 199) są komunikaty dla dokumentów, których system nie może odczytać (przetworzyć) lub gdy nastąpił błąd serwera. Pani Helena może więc zobaczyć na ekranie komputera komunikat „Status 101 – proszę o ponowne przesłanie dokumentu”. Wtedy trzeba sprawdzić formularz oraz dane autoryzujące podpis i ponownie spróbować wysłać e-PIT. Gdy system wyda informację „Status 102 – proszę o ponowne przesłanie żądania UPO”, należy ponownie kliknąć w opcję „Pobierz UPO” (zakładka moje rozliczenia/wysłane).
Druga grupa komunikatów (o numerach 200–299) to informacje o tym, że e-PIT został wypełniony poprawnie i trafił do systemu. Najczęściej pojawi się okienko z informacją „200 – przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”. Trzeba po prostu zastosować się do komunikatu.
Trzecia grupa (numery 300–399) to informacje o dokumentach w trakcie przetwarzania. System może np. wyrzucić informację o treści „300 – brak dokumentu”.
Wreszcie czwarta grupa komunikatów informuje o błędach w formularzach, np. „414 – Weryfikacja negatywna – błąd danych autoryzujących”. W takiej sytuacji trzeba wpisać poprawnie swoje dane, a zwłaszcza sprawdzić, czy wpisana jest prawidłowa kwota przychodów z zeznania lub rocznego obliczenia podatku. System wyda taki komunikat również wtedy, gdy w danych autoryzujących podany zostanie NIP pracodawcy zamiast własnego PESEL.
Wiele komunikatów wskazuje więc, na czym polega błąd. Przykładowo jeśli system poinformuje o statusie „412 – Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie”, to wystarczy sprawdzić, czy dane wpisane do PIT zgadzają się z danymi, które trzeba podać w miejscu podpisu. Jeśli np. popełniliśmy literówkę w imieniu w jednym z tych miejsc, to system poinformuje o błędzie.
Uwaga! Większość komunikatów o błędach i rozwiązań problemów wyjaśniło Ministerstwo Finansów (na stronie e-deklaracje.gov.pl w zakładce e-deklaracje/pytania i odpowiedzi).
Podstawa prawna
Art. 3a–3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Par. 4, par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 1537 ze zm.)
PORADA EKSPERTA
Odpowiadając na potrzeby podatników w zakresie uproszczenia procesu składania deklaracji podatkowych, Ministerstwo Finansów wprowadza usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (ang. pre-filled tax return, PFR).
Udogodnienie polega na sporządzeniu przez fiskusa, na podstawie danych z deklaracji składanych przez płatnika (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40), wstępnego zeznania rocznego PIT-37 i obejmuje wszystkich podatników objętych obowiązkiem złożenia takiego formularza. Wypełnione zeznanie dostępne będzie w marcu tego roku (według ostatnich zapowiedzi MF – już 16 marca – red.) z poziomu strony internetowej Portalu Podatkowego. W ramach drugiego etapu w 2016 r. planuje się rozszerzenie zakresu usługi o formularze PIT-36 i PIT-38.
Podatnik, który chce skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania, powinien spełnić pewne wymagania, tj. potwierdzić, że jest osobą, za którą się podaje. Konieczne będzie więc podanie danych autoryzujących, takich jak: PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu za 2014 r. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków należy również wskazać dane małżonka. Po pomyślnej autoryzacji podatnik uzyska dostęp do wstępnie wypełnionego formularza wraz z możliwością modyfikacji danych rozliczeniowych, zapisania, pobrania lub zatwierdzenia zeznania. Należy mieć na uwadze, że fiskus nie wypełni za nas sekcji dotyczących ulg podatkowych, preferencji, odliczeń czy też przekazania 1 proc. podatku na OPP. Takie informacje podatnik będzie uzupełniać samodzielnie.
W celu pomyślnego złożenia zeznania należy je podpisać. Służy do tego podpis elektroniczny certyfikatem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem danych autoryzujących (tj. PESEL lub NIP, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu za 2013 r.) stosownie do decyzji podatnika.
Warto wspomnieć, że przed wysłaniem deklaracji użytkownik otrzyma indywidualny kod autoryzujący na wskazany przez niego adres e-mailowy, umożliwiający dostęp w każdym momencie do zeznania podatkowego (wraz z UPO) umieszczonego na Portalu Podatkowym.