Już 16 marca 2015 r. podatnik będzie mógł się zalogować do Portalu Podatkowego – potwierdziło DGP Ministerstwo Finansów. Zapozna się tam ze wstępnie wypełnioną deklaracją
Usługa (pre-filled tax return – PFR) – jak poinformował resort – będzie dostępna tylko dla podatników składających zeznania na formularzu PIT-37. Jednak w tym roku jeszcze nie dla wszystkich. Z ułatwień nie skorzysta emeryt czy rencista, który składając PIT–37, chce np. przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego.
Roczne zeznania wstępnie wypełniane są na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R, otrzymywanych od płatników. Ci od 1 stycznia 2015 r. muszą przekazywać formularze drogą elektroniczną (ci, którzy rozliczają maksymalnie pięć osób, druki do końca stycznia mogli przekazywać papierowo).
– Dokumenty za 2014 r. elektronicznie będą przesyłane do końca lutego (w tym roku do 2 marca), administracja podatkowa potrzebuje więc jeszcze około dwóch tygodni na przetworzenie danych – wyjaśniło ministerstwo.
Dlatego termin udostępnienia usługi to połowa marca 2015 r.
Resort podkreśla, że zeznań rocznych PIT-37 nie wypełniają fizycznie pracownicy urzędów skarbowych, realizowane jest to przez system informatyczny Administracji Podatkowej.
Ministerstwo Finansów zastrzega, że usługa w tym roku nie obejmuje m.in. środków wypłacanych przez organy rentowe, np. ZUS. Ich dane przekazywane w postaci PIT-40A/11A trafiają do fiskusa innym kanałem i w tym roku nie zasilą systemu PFR.
Jeżeli więc podatnik otrzymuje rentę lub emeryturę i chce skorzystać z ulg czy przekazać 1 proc., będzie musiał sam uzupełnić te dane.
Osoby, które mają przychody na podstawie umowy o pracę, będą mogły się zapoznać ze swoim rozliczeniem po zalogowaniu na własne konto na stronie internetowej Portalu Podatkowego (w zakładce: Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe). Jeżeli uznają, że wszystko jest w porządku, to używając ikonki „wyślij”, prześlą PIT-37 do urzędu skarbowego i automatycznie uzyskają poświadczenie odbioru.
Gdy zechcą skorzystać z podatkowych preferencji, np. ulgi czy rozliczenia wspólnie z małżonkiem, albo zdecydują się przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego, to będą musieli nanieść w formularzu odpowiednie zmiany.
Dla zweryfikowania tożsamości podatnika wykorzystywane będą dane autoryzujące (nie trzeba mieć podpisu elektronicznego). Aby zalogować się do portalu, zainteresowany będzie musiał podać PESEL lub NIP, imię i nazwisko, datę urodzenia i kwotę przychodu osiągniętego w roku 2014. Do wysłania zeznania potrzebna będzie wartość przychodu za 2013 r.
Wchodząc na stronę portalu, w pierwszej kolejności podatnik będzie musiał wybrać możliwość skorzystania ze wstępnie wypełnionego PIT-37, następnie, czy rozlicza się indywidualne, czy z małżonkiem – dopiero wtedy przejdzie do pola logowania. Należy pamiętać, że pięciokrotne wpisanie złych danych uwierzytelniających zablokuje możliwość pobrania wstępnie wypełnionego zeznania.
Podatnik, który zechce skorzystać z tej usługi, musi pamiętać o weryfikacji danych zawartych we wstępnie wypełnionym zeznaniu. Za prawidłowe rozliczenie odpowiada bowiem osobiście.
Wysyłanie PIT-37 za pośrednictwem Portalu Podatkowego nie jest obowiązkowe. Zeznanie za 2014 r. można przekazać na dotychczasowych zasadach – elektronicznie lub papierowo.