Pan Krzysztof jest inwalidą, ma orzeczenie o niepełnosprawności, porusza się na wózku. W zeszłym roku kupił nowy komputer, bo stary już odmówił posłuszeństwa. – Wziąłem fakturę z myślą, że odliczę wydatek od dochodu, wypełniając PIT – opowiada pan Krzysztof. – Teraz jednak naszły mnie wątpliwości: czy wydatek na zakup sprzętu komputerowego mogę zawrzeć w uldze rehabilitacyjnej? Korzystanie z komputera ułatwia mi bardzo różne czynności życiowe, poszerza kontakt ze światem. Ale czy urząd skarbowy będzie tego samego zdania – zastanawia się nasz czytelnik.
Raczej tak. Ustawa o PIT wymienia wiele wydatków, które mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wśród nich zapisano również „wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”. Jest to jednak określenie bardzo szerokie i mogą się w nim mieścić różne urządzenia. Ba, różne mogą być nawet dla różnych osób. Zapis ustawy powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych, więc urzędy skarbowe wydały wiele interpretacji, co „ułatwia wykonywanie potrzeb”, a co nie. W razie konfliktu warto przywołać decyzje urzędów skarbowych w Ostrołęce (US15PO-II-415/14/06/KD), Gdyni (PW2/415?0014/06) i Dębicy ( PO I 415/36/05), które uznały za zasadny zakup komputera przez inwalidę, oraz powołać się na decyzje urzędów skarbowych w Warszawie (IPPB4/415-132/09-2/JK; IPPB4/415-444/09-4/JS) i Nysie, które przyzwalały na odliczenie laptopa wraz z drukarką.
Orzeczenia te wyraźnie wskazują, że inwalida, który kupił komputer, może odliczyć wydatek na jego nabycie w ramach ulgi rehabilitacyjnej, bo sprzęt ten ułatwia osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Urząd skarbowy ma prawo jednak sprawdzić, czy zakup był związany z potrzebami osoby niepełnosprawnej, a nie np. prezentem dla wnuka.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a–7d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361).