Rodzic ma prawo do zwolnienia z PIT za cały rok, nawet gdy jego czwarte dziecko urodzi się po 1 stycznia – potwierdził dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Identyczne stanowisko zaprezentowało wcześniej Ministerstwo Finansów w komunikacie z 20 stycznia br. Wyjaśnił w nim, że tzw. ulga 4+ przysługuje za cały rok podatkowy, nawet gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia.Chodzi o obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT. Dzięki niemu rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie prawni czworga dzieci nie płacą podatku od przychodów m.in. ze stosunku pracy, umów zlecenia, działalności gospodarczej, zasiłku macierzyńskiego do rocznej kwoty 85 528 zł. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4011.401.2022.2.KW