Z pytaniem o to wystąpiła 16-letnia dziewczyna, która tworzy filmy i umieszcza je na kanale serwisu internetowego. Serwis przekazuje jej część przychodów z reklam wyświetlanych podczas streemingu i część przychodów z opłat z subskrypcji, które są powiązane z liczbą wyświetleń i czasem oglądania filmu.
Wynagrodzenie jest wypłacane dziewczynie za pomocą konta (Adsense), które jest założone na jej tatę, ponieważ nie może być ono założone na osobę niepełnoletnią. Rodzice dziewczyny przystąpili w tym celu do programu, ale nie podpisali z serwisem internetowym żadnej umowy cywilnoprawnej.