Dochody uzyskane przez małoletniego z reklam i subskrypcji dolicza się do dochodów rodziców i wykazuje w zeznaniu PIT-36 oraz w załączniku PIT/M – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem o to wystąpiła 16-letnia dziewczyna, która tworzy filmy i umieszcza je na kanale serwisu internetowego. Serwis przekazuje jej część przychodów z reklam wyświetlanych podczas streemingu i część przychodów z opłat z subskrypcji, które są powiązane z liczbą wyświetleń i czasem oglądania filmu.
Wynagrodzenie jest wypłacane dziewczynie za pomocą konta (Adsense), które jest założone na jej tatę, ponieważ nie może być ono założone na osobę niepełnoletnią. Rodzice dziewczyny przystąpili w tym celu do programu, ale nie podpisali z serwisem internetowym żadnej umowy cywilnoprawnej.
Pieniądze są następnie przelewane z konta Adsense na rachunek bankowy dziewczyny.
Chciała się ona upewnić, że przychody z tego tytułu rozliczą rodzice w zeznaniu składanym na jej imię i nazwisko, ale podpisanym przez nich.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Przypomniał, że tylko dochody małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka. W tym zakresie bowiem rodzice nie zarządzają majątkiem dziecka (art. 7 ustawy o PIT), co oznacza, że należy złożyć odrębne zeznanie PIT-37 w imieniu dziecka, ale jest ono podpisane przynajmniej przez jednego z rodziców.
Natomiast inne dochody są doliczane do dochodów rodziców i łącznie z nimi opodatkowane – wyjaśnił organ. Chodzi o dochody z renty, praw majątkowych, kapitałów pieniężnych, najmu, innych źródeł – jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu. Należy do nich zaliczyć również wynagrodzenie uzyskiwane przez małoletnią z reklam i subskrypcji – uznał dyrektor KIS,
Zwrócił uwagę na to, że ani ona, ani rodzice w jej imieniu nie podpisali umowy o dzieło ani umowy zlecenia. Zatem dochody dziewczyny należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT – wyjaśnił organ.
Dodał, że dochody te wykazuje się na druku PIT/M stanowiącym załącznik do zeznania PIT-36.
Przypomnijmy, że od 1 lipca br. do dochodów rodziców nie są już doliczane renty pobierane przez małoletnie dzieci. Oznacza to, że dziecko jest traktowane jako odrębny podatnik i tak jak rodzic korzysta z kwoty dochodu wolnego od PIT w wysokości 30 tys. zł. Zmianę tę wprowadziła korekta Polskiego Ładu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.267.2022.2.MS2