Z dniem 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem już w zeznaniu za 2022 r.

Na czym polegają zmiany

Od 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano możliwość rozliczania się jako samotny rodzic z dzieckiem. Ten preferencyjny sposób opodatkowania zastąpiono nową ulgą podatkową dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł rocznie. Po raz pierwszy samotni rodzice mieli skorzystać z tej ulgi w zeznaniu za 2022 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem już w zeznaniu za 2022 r. Z tego powodu ustawodawca zdecydował się na uchylenie przepisów przewidujących ulgę w wysokości 1500 zł. Z wyliczeń przedstawionych przez organizacje zrzeszające samotnych rodziców wynikało, że ulga ta jest dużo mniej korzystna od preferencji w postaci wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Z uwagi na przywrócenie z dniem 1 lipca 2022 r. możliwości wspólnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4c–4g ustawy o PIT) oraz uchyleniem ulgi podatkowej dla samotnych rodziców (art. 27ea ustawy o PIT) konieczne były zmiany redakcyjne w przepisach regulujących ulgę na dziecko (art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 6 ustawy o PIT) oraz ulgę rehabilitacyjną (art. 26 ust. 7e ustawy o PIT). Do końca czerwca 2022 r. przepisy te odwołują się do art. 27ea ustawy o PIT. Od 1 lipca 2022 r. przepisy te będą się odwoływały do art. 6 ustawy o PIT.

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Przepisy uchylające ulgę dla samotnych rodziców będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że podatnicy nie będą mogli rozliczyć tej ulgi w zeznaniu za 2022 r.

Przygotowanie do zmian

Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny zapoznać się ze zmianami w zakresie rozliczania PIT za 2022 r. Warto, aby wiedziały, że ulga w kwocie 1500 zł została zlikwidowana, ale w jej miejsce przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Również podatnicy prowadzący biura rachunkowe powinni zadbać, aby ich pracownicy wiedzieli o zmianie przepisów dotyczących rozliczenia PIT przez samotnych rodziców. Dzięki temu będą mogli poinformować swoich klientów o wprowadzonych zmianach i uniknąć konieczności ewentualnych korekt zeznań za 2022 r.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 6 ust. 4c–4g ustawy o PIT

● art. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.