Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekty nowych wzorów: PIT-40A/PIT-11A, PIT-OP oraz DSF-1. Do 12 lipca br. czeka na uwagi do nich.

Po zakończeniu konsultacji formularze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (minister nie publikuje ich już w rozporządzeniach). Będą one miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Zmieniony druk DSF-1 będzie stosowany do daniny solidarnościowej rozliczanej w deklaracji składanej od 1 maja 2022 r.
Zaprojektowane wzory uwzględniają zmiany wprowadzone nowelizacją z 9 czerwca 2022 r. ustawy o PIT (Dz.U. poz. 1265).
Nowelizacja ta rozszerzyła od 1 lipca br. katalog przychodów objętych ulgą zero PIT, czyli dla osób do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT), wracających z zagranicy (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT), rodziców co najmniej czworga dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT) i pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT). Zwolnienia te obejmują też kwoty zasiłków macierzyńskich, i to za cały 2022 r.
Do tej zmiany zostanie dostosowany formularz PIT-40A/11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).
Z kolei druk PIT-OP (oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego) zostanie dostosowany przede wszystkim do zmian w przekazywaniu środków dla OPP. Zgodnie z czerwcową nowelizacją podatnicy będą mogli przekazywać na OPP nie 1 proc. swojego PIT, ale 1,5 proc.
Natomiast w formularzu DSF-1 (deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej) zmieniona zostanie część C, która dotyczy obliczania wysokości daniny. Ma to związek z wprowadzoną dla podatników liniowych możliwością odliczania części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania (w 2022 r. odliczyć można składki do limitu 8,7 tys. zł – art. 30c ust 2 pkt 2 ustawy o PIT). ©℗