W rozliczeniu za 2021 r. fiskus przekaże 1 proc. PIT organizacjom pożytku publicznego (OPP) na dotychczasowych zasadach. Potem ma funkcjonować mechanizm osłonowy.

Przypomnijmy, że naczelnicy urzędów skarbowych przekazują środki z 1 proc., jeżeli podatnicy złożą zeznanie w ustawowym terminie albo jeżeli dyspozycja przekazania części podatku znalazła się w korekcie dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla rozliczenia. Warunkiem przelania pieniędzy jest zapłata podatku należnego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania. Organizacja musi też figurować w wykazie OPP (patrz „Warto sprawdzić, czy OPP jest w wykazie”; DGP nr 56/2022).
Resort finansów chce jednak wprowadzić dodatkowy mechanizm zabezpieczający OPP przed spadkiem wpływów. Dlaczego mają one zmaleć? Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. Na skutek korekty Polskiego Ładu z 17 proc. do 12 proc. zostanie obniżona dolna stawka skali podatkowej. Wielu podatników w ogóle nie zapłaci daniny (np. powracający z zagranicy, rodzice co najmniej czwórki dzieci i seniorzy, którzy nie przeszli na emeryturę). Organizacje nie dostaną więc od nich 1 proc. podatku.
Przygotowany przez MF mechanizm osłonowy zakłada, że jeżeli łączna kwota otrzymanych przez OPP środków z 1 proc. PIT będzie niższa niż w 2022 r., otrzymają one wyrównanie. Począwszy od 2024 r. kwota bazowa z 2022 r. będzie co roku waloryzowana. Dopłata dla organizacji będzie liczona według proporcji, w jakiej wpływy z 1 proc. PIT tej OPP będą pozostawać do wszystkich środków otrzymanych w danym roku przez wszystkie organizacje. Oznacza to, że te organizacje, którym podatnicy w ogóle nie przekażą 1 proc. swojego PIT, nie będą mogły liczyć na wyrównanie. ©℗