Korzystający z rządowego programu zachęcającego do przyjmowania uchodźców z Ukrainy nie zapłacą podatku od otrzymanego świadczenia – wynika ze specustawy.

Chodzi o rządową zachętę do przyjmowania uchodźców, przewidzianą w art. 13 tzw. specustawy ukraińskie, czyli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). To na tej podstawie osoby fizyczne i firmy zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną mogą wnioskować o specjalne świadczenie w wysokości 40 zł dziennie.

Osoby fizyczne bądź prawne, które zdecydują się skorzystać z programu, nie muszą martwić się o podatek. Specustawa wprowadziła zmiany w ustawach o PIT (nowy art. 52zi) oraz CIT (nowy art. 38z.), zgodnie z którymi świadczenie pieniężne opisane w art. 13 jest zwolnione z podatku dochodowego.

Podatku nie zapłaci też Ukrainiec

Z fiskusem nie musi rozliczać się też obywatel Ukrainy, który skorzysta w Polsce z gościnności. Zgodnie z nowym art. 52zh ustawy o PIT, „zwalnia się od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pojęcie pomocy humanitarnej nie zostało wprost zdefiniowane, z uzasadnienia do projektu ustawy wynika jednakże, że może to być m.in. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, opłacenie nauki lub kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych. Ustawodawca nie zdecydował się na sprecyzowanie, o jaką pomoc humanitarną chodzi, bo – jak wnika z uzasadnienia -może ona przybierać różnorakie formy.

Dodajmy, że jeśli podarujemy obywatelowi Ukrainy na własność jakieś rzeczy lub pieniądze, w grę może wchodzić ewentualnie podatek od darowizny. Obdarowany nie będzie musiał go jednak zapłacić, jeśli wartość darowizn otrzymanych od jednej osoby przez 5 lat nie przekroczy 4902 zł.

40 zł dziennie za pomoc uchodźcom

Szczegóły rządowego programu zapowiedzianego w art. 13 specustawy wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 605). Jedna osoba może wnioskować o 40 zł dziennie na jednego uchodźcę na okres do 60 dni. Zatem maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to 2400 zł. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”, wymaga to jednak zgody wojewody. Wzór wniosku o świadczenie znajdzie się w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.