W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozlicza tych świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Takie osoby otrzymają PIT-11A i muszą samodzielnie złożyć zeznanie – przypomniał ZUS w komunikacie na swojej stronie.
Deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 sporządzone przez ZUS do końca lutego trafią do wszystkich osób, które w u.br. chociaż raz pobrały świadczenie. PIT-40A otrzymają ci podatnicy, którzy mają niedopłatę podatku (tj. gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku).
PIT-11A dostaną świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku. ZUS ich nie rozliczy, więc muszą samodzielnie złożyć zeznanie, np. korzystając z usługi Twój e-PIT. Jeżeli nic nie zrobią (nie złożą tego formularza papierowo ani elektronicznie), 30 kwietnia urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.